Εταιρεια

ananeosimes6Η C&K Ενεργειακή Μηχανική είναι μια τεχνική εταιρεία που ειδικεύεται στην ενέργεια και στην κατασκευή. Το αντικείμενο της ενέργειας περιλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιοθερμία, γεωθερμία, συστήματα ψύξης-θέρμανσης κ.ά. Στον κτιριακό τομέα εστιάζουμε στη μελέτη και κατασκευή σύγχρονων βιοκλιματικών κατοικιών, καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων. Με έμφαση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μικρά και μεγάλα έργα.

Τα παραπάνω είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλυτές και τεχνικούς του χώρου και περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη, την οικονομοτεχνική ανάλυση, την εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης σε συνεργασία με το πιστωτικό σύστημα, την εγκατάσταση του συστήματος και τη διαχείρισή του.

 


XΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ        Μχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
ΚΩN/ΝΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ       Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός