Νομιμοποιήσεις – Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις τακτοποίησης – ρύθμισης αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4014/11. Παρέχοντας τη σωστή ενημέρωση και τον ακριβή υπολογισμό του προστίμου επιτυγχάνουμε την άμεση και οικονομική διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

Επιπλέον με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει νομιμοποίηση των αυθαιρέτων περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :

1. Ανάθεση σε μηχανικό τον έλεγχο της κατασκευής
2. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον μηχανικό
3. Καταβολή τέλους από τον πολίτη
4. Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων
5. Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων από τον μηχανικό στο σύστημα, με παράλληλη έκδοση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ.

ΥΠΕΚΑ Ν.4014  
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=elGR

Υπολογισμός προστίμου
http://www.amoives.gr/tools/prostimo_aythereton/c.html

 Βεβαιώσεις Μηχανικού

H Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011. Με την βεβαίωση μη αυθαιρεσίας που θα υπογράφουν οι μηχανικοί και υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να επισυνάπτουν στα συμβόλαια (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, επικαρπία) ,δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του Ν.4014/2011, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του Ν.4014/2011. Τέλος η Βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική ακόμη και για τη μεταβίβαση αδόμητων οικοπέδων και γηπέδων.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι :

1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
2. Τοπογραφικό διάγραμμα
3. Εγκεκριμένα σχέδια
4. Τίτλους ιδιοκτησίας
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
6.Δήλωση ιδιοκτήτη