Ενεργειακή αναβάθμιση

ananeosimes7Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος) είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη. Δεδομένου ότι τα κτίρια απαιτούν σημαντικά ποσά ενέργειας, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε σχεδόν μηδενικές απώλειες με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των παγίων (ΔΕΗ, πετρέλαιο κ.α.)

 Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στάδια της ενεργειακής αναβάθμισης όπως;

  • Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
  • Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.
  • Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
  • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων
  • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
  • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.

  Οι ενεργειακές επεμβάσεις είναι οι εξής:

    Μόνωση δώματος και  στέγης
    Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων
    Αντικατάσταση κουφωμάτων
    Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξη
    Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για παροχή ΖΝΧ
    Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και άλλων ΑΠΕ
    Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED

 

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και  μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.  

Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.

πληροφορίες          http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx