Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα

stock-photo-conceptual-wind-turbine-provides-energy-to-a-eco-house-43327171Αυτόνομο  σύστημα είναι το σύστημα που δεν είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο (ΔΕΗ).  Το σύστημα αυτό ονομάζεται και Υβριδικό Ενεργειακό Σύστημα αν περιλαμβάνει περισσότερες από μία ενεργειακές πηγές. Απαρτίζεται από πολλές ταυτόχρονα ενεργειακές πηγές και συνοδεύεται από τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για έλεγχο και επιτήρηση της λειτουργίας τους. Χρησιμοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα κ.α.) μπορούμε να παράγουμε ρεύμα και είτε να το χρησιμοποιήσουμε απευθείας είτε να το αποθηκεύσουμε σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Έτσι μπορούμε να ηλεκτροδοτήσουμε εξοχικές κατοικίες, να φωτίσουμε δρόμους, να αντλήσουμε νερό, να λειτουργήσουμε συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων, συναγερμού κ.α.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι ότι δεν μολύνουν το περιβάλλον, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αξιοπιστία και αθόρυβη λειτουργία, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, λειτουργούν χωρίς καμία επίβλεψη, είναι εύκολα στην εγκατάσταση τους και δεν απαιτούν καμία άδεια για να τοποθετηθούν, έχουν ελάχιστη συντήρηση, δεν υπάρχει πάγιος λογαριασμός και δεν υπάρχει καμία εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Συστήματα βιομάζας

ananeosimes3Βιομάζα είναι το σύνολο της ύλης που έχει οργανική προέλευση. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το ζωικό ή το φυτικό κόσμο, όπως φυτικές ύλες από φυσικά οικοσυστήματα ή από ενεργειακές καλλιέργειες, τα υποπροϊόντα και  τα κατάλοιπα της δασικής, αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής, αλλά και το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

Η βιομάζα είναι μία αξιοποιήσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται ως καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου-φυσικού αερίου καθώς επίσης και για την παραγωγή αιθανόλης και βιοντίζελ για μηχανές εσωτερικής καύσης.

   Ένα νέο σύστημα στη θέρμανση χώρων με βιομάζα είναι τα τυποποιημένα καύσιμα βιομάζας (pellets), η διαχείριση των οποίων προσομοιάζει με αυτή του πετρελαίου και καίγονται σε σόμπες και λέβητες ειδικά σχεδιασμένους ώστε να έχουν έως 90% απόδοση. Στην Ευρώπη είναι η νέα προτεινόμενη μορφή βιομάζας για θέρμανση χώρων στον αστικό ιστό.

  Η ‘C&K ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ’ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας είναι σε θέση να προτείνει έξυπνα συστήματα για την θέρμανση κατοικιώνν και επαγγελματικών χώρων.