Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες –  ΚΕΝΑΚ

shutterstock_139068668Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, των σχεδιασμό και την εκπόνηση Η/Μ μελετών (όπως μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης , θερμομόνωσης, ηλεκτρολογικές μελέτες, παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας, μελέτες θέρμανσης – κλιματισμού, ανελκυστήρα κ.α.). Σύμφωνα και με την νέα νομοθεσία αναλαμβάνουμε μελέτες  ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ) με στόχο την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου αλλά και την ενεργειακή κατάταξη αυτού.

Συντάσσουμε ολοκληρωμένες μελέτες – φάκελους προς την πολεοδομία (ή οποιαδήποτε Δημόσια υπηρεσία) και αναλαμβάνουμε την διαδικασία διεκπεραίωσης.

Πυρασφάλεια 

Η C&K ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης πυρασφάλειας , την συγκέντρωση δικαιολογητικών για την πληρότητα του φακέλου προς υποβολή , την διαδικασία διεκπεραίωσης του φακέλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία , αυτοψία από Μηχανολόγο της εταιρείας για τελικό έλεγχο εγκαταστάσεων πυρασφάλειας πριν την αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παραλαβή και παράδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

 Στόχος μας η Εκπόνηση Μελετών Πυρασφαλείας προκειμένου να προσδιοριστούν και να προταθούν οι καλύτερες και οι πιο πρόσφορες λύσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου όπως : βιομηχανίες, χώροι συγκεντρώσεως κοινού, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, τουριστικά καταστήματα κλπ.