Οικοδομικές Άδειες  (Μελέτες – Επιβλέψεις – Κατασκευές)

 Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την έκδοση οικοδομικών αδειών (ανέγερσης, κατεδάφισης, αλλαγής χρήσης, προσθήκης, αναθεώρησης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, μικρής κλίμακας κ.α.)

Καλύπτουμε όλο το φάσμα μελετών (αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες,   ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ΚΕΝΑΚ), ξεκινώντας με εργασίες αποτύπωσης, περνώντας στην έκδοση αδείας από την πολεοδομική υπηρεσία, την κάλυψη των συνδέσεων με τις ΔΕΚΟ, καθώς και την ολοκληρωμένη επίβλεψη και διαχείριση οικοδομικού έργου. Ακόμη, συντάσσουμε αναλυτικές προμετρήσεις και επιμετρήσεις για  οικοδομικές εργασίες και κατασκευές.

Με γνώμονα την ενεργειακή επάρκεια, εστιάζουμε στη μελέτη & κατασκευή σύγχρονων βιοκλιματικών κατοικιών πλήρως μονωμένων, επιτυγχάνοντας την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση.

Τοπογραφικά διαγράμματα

Το γραφείο μας παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης – σύνταξης & χάραξης τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και κτιρίων. Με τον κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό δίνουμε λύσεις για κάθε είδος εργασία (όπως συμβολαιογραφική πράξη, χαρακτηρισμό Δασαρχείου, έκδοση αδείας, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, πράξη χαρακτηρισμού, κρατικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 και άλλα).